‘Diversiteit in het team maakt ons sterker’

Pascal (38) zorgt ervoor dat de slimme kluisoplossingen van Brink’s Complete in heelEuropa beschikbaar komen. Speciaal daarvoor stelde hij een heel divers team samen.

Brink’s Complete is een product voor retailers dat ervoor zorgt dat ze efficiënter en veiligermet cash kunnen omgaan. De slimme kluizen, in allerlei soorten en maten, controleren entellen het geld en bergen het veilig op. Brink’s waardetransporteurs krijgen automatisch eenseintje wanneer ze de inhoud moeten ophalen. Het bedrag wordt binnen een werkdagautomatisch bijgeschreven.

Verschillen in expertise

Pascal vertelt over zijn rol: ‘Ik zet vooral de koers uit voor Brink’s Complete. Mijn team zorgt
ervoor dat we zoveel mogelijk activiteiten centraliseren. Zo komt er bijvoorbeeld één
centrale helpdesk voor heel Europa. Omdat dat veel efficiënter is.
In mijn team zijn alle disciplines vertegenwoordigd die je nodig hebt om zo’n product te
bedenken en te onderhouden. We werken nauw samen. Iedereen is anders en heeft zijn
eigen kwaliteiten. Diversiteit is een van de waarden van Brink’s. Maar werkt ook echt fijn, al
deze mensen met verschillende achtergronden en expertises. Dan kun je het vanuit
verschillende invalshoeken bekijken. Zo versterken we elkaar en houden elkaar in balans.

Agile aanpak

Twee jaar geleden heb ik het team bewust zo samengesteld. We kozen voor een Agile-
aanpak om onszelf te organiseren en zo efficiënt mogelijk te werken. Elke drie weken
bespreken we hoe we onszelf en de samenwerking verder kunnen verbeteren. Daar nemen
we echt de tijd voor. Ook ’s ochtends starten we samen op.
Transparantie is in het begin voor iedereen even wennen. Maar het brengt ons veel: energie,
werkplezier, hulpvaardigheid en begrip. Ik hoop dat mijn team daarin als voorbeeld kan
dienen voor anderen binnen Brink’s.’